Skötsel av grönytor och växter

Teckna serviceavtal och få regelbundet återkommande service i din trädgård. Skötsel omfattar ogräsrensning, vård av gräsmattor, häcklippning, vård av träd och buskar. Expertrådgivning och planering i samråd med arborist eller trädgårdsarkitekt kan ingå. Årstidsrelarerat naturligtvis, på vintern erbjuder jag t ex snöskottning.
Skötsel kan också innebära en rejäl
storstädning till våren, inför husförsäljning eller någon större fest.

Reparationer och skötsel av anläggningar

Renovering och reparationer av staket, stenytor, ja även utemöbler och liknande ligger någonstans mellan skötsel och anläggning. Arbeten som kräver byggkunnande.

Jag har flera års erfarenhet av fastighetsskötsel och levererar en total-service där ansvar för trädgårdens tillstånd och utveckling kan överlåtas på min firma. Jag gör både punktinsatser och servicekontrakt med regelbundet återkommande insatser. Ofta utvecklas tjänsterna efterhand som behoven uppstår i trädgården.

Tjänsten kostar 375 kr/ timme. Ni får avdrag för hushållsnära tjänster, dvs ni betalar endast hälften av arbetskostnaden. Jag ansöker sedan hos skatteverket och får efter en tid resterande andel utbetalt därifrån.