Peter Polfeldt

Jag nås bäst på telefon 073 - 204 00 33 eller 046 - 14 62 61

E-post skickas till: peter@peterstradgard.se

Post adresseras till:

Peters Trädgård & hantverk
c/o Polfeldt
Uardavägen 40B
224 71 Lund

Bankgiro: 499-5080

Postgiro: 5 56 33-2