Jag utför bygg och anläggning av hög teknisk och estetisk kvalitet, främst i trädgårdsmiljö. Materialen är fantasieggande och trevliga att arbete med. Jord, sten, sand, betong, trä, stål, växter. Nyanläggning kan innebära stensättningar, snickeier men i hög grad även plantering och anläggning av gräsmattor.
Uteplatser i sten Gräsmattor och plantering Anläggningar - bygg

Uteplatsen i sten är kanske det jag gör
helst och bäst. Här bilder och priser på några terasser jag lagt.       Läs mer >>


Anläggning av gräsmattor är något jag ofta gjort hos mina tidigare arbetsgivare.
Arbetet innebär omfattande..Läs mer >>

Andra pyssel som kräver byggkunnande
som på ett naturligt sätt faller inom
ramarna för det jag gör.      Läs mer >>
Reparationer och renovering Snickerier mm. Bygge inomhus

Ett gammalt staket? En uteplats som
satt sig eller kanske en betongstolpe som knäckts? You name it!          Läs mer >>

Här en snickrad grind, målad och monterad. Kul jobb!
                                       Läs mer >>

Det är ju trots allt en del snickerier och jobb som behöver göras inomhus. Jag prioriterar utejobb men för all del, fråga! Läs mer

 

Uteplats med runda former

Kunden hade en idé om att ha flera cirklar som gick in i varandra. Centrum i varje cirkel är rakt lagda stenar som sågats till en cirkel.
Det ligger en kant med hela stenar runt hela uteplatsen. Stenen är av betong med måtten 10x10x6 cm. Här lade vi in ca två ton grus och stenmjöl i botten. Materialkostnad(inklusive transporter) ca 8.000:-
Arbetet innebar schaktning, och sedan drygt en veckas arbete med placering och sågning av stenar: Arbetskostnad uppemot 25.000:-

 

 

 

Rund uteplats på Djingiz

Här fanns redan sand, vi tog bort den gamla stenen(betongplattor 35x35) och lade nytt.
Den grundar sig på en byggsats som är 2 m i diameter med olika formade stenar. sen fortsatte vi med en 10x7 sten.
I de yttre hörnen lade vi sjösten. Hörnet mot huset är betongsten ända in. Material kostar ca: 2500:-
Arbetet tog ungf en vecka och kostar ca 15.000:-

Gräsmattor

Anläggning av gräsmattor är något jag ofta gjort hos mina tidigare arbetsgivare. Arbetet är omfattande förberedelser
av jord och mark för att till slut antingen så frön eller lägga ut rullgräs. Frösådd är billigare men tar mycket längre tid innan det blir en fin gräsmatta. Rullgräset är bra och tar sig efter ca 6 veckor. Frön till 250 kvm kostar ca 1000:-, rullgräs kostar ca 6000:-, arbetet är ungefär detsamma och går på ca 17.000:-

30 meter plank vid sluttande väg i Hjärup.

Genomsnittlig höjd är 2 meter. En renovering av ett gammalt staket.
Betongfundamenten stod redan i marken och med en smula kreativitet gick det att använda dem. Stolparna är 70x70 och överliggaren 70x45. Brädorna är trallvirke 22x95. Vi förhandlade oss till ett bra pris för säsongens
sista pall virke. Materialkostnad: ca 10.000:-
Arbetet gjorde jag åt en kompis, men om jag hade tagit betalt hade det kostat ca: 15.000:-

Betongbygge till grönsaksodling


18 meter lavendelhäck i byggtimmerlåda.

Marken var så hård här att den gamla häcken aldrig tog sig. Lösningen blev att
lyfta jorden med planteringsbacken och sätta en önskad lavendelhäck.
Pris allt inklusive uppemot 40.000:-


Grind till infart i Hög

Den här kunden ville ha både det ena och det andra gjort. Förutom att ta bort den gamla grinden och bygga en ny behövde den ena grindstolpen repareras. Grinden är byggd i trallvirke och 70x45 balkar. Mycket arbete med vassa stämjärn. Limmad och skruvad, oljad och målad tre gånger. Pris: 8000:- för grinden, inklusive montering.

.

Reparation av knäckt grindstolpe - 1000kr

Stolpen är lagad med 4st 40 cm långa armeringsjärn fästa med ankarmassa och sedan betonggjutning. Stadigt värre!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skärmtak i Hög

Materialkostnad ca 1200:-, Arbete ca 1200:-